Przedmiar robót budowlanych – czym jest i dlaczego się go wykonuje?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Przedmiar robót budowlanych to dokument, który określa ilość materiałów budowlanych użytych do realizacji projektu. Dokument ten jest często określany jako pakiet ofertowy lub lista pozycji ofertowych. Jest to w zasadzie pokwitowanie za materiały, które są używane w projekcie budowlanym.

Cel sporządzania przedmiaru i jego charakterystyczne cechy

Celem tego dokumentu jest pomoc wykonawcom w ich procesie przetargowym. Ponieważ muszą oni wiedzieć, ile będą pobierać opłat od swoich klientów, muszą być w stanie dokładnie oszacować koszt swoich projektów. Ilość prac budowlanych jest jednym ze sposobów, że mogą to zrobić poprzez inwentaryzację, jakie materiały będą potrzebne do wykonania zadań, a następnie użyć tych informacji przy obliczaniu kosztów. Przedmiar robót budowlanych służy również jako umowa pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Wynika to z tego, że jasno określa, jaka praca ma być wykonana, kto ją wykona i ile policzy za swoje usługi. Określa również termin, w którym można spodziewać się zapłaty.

Oprócz pomagania wykonawcom w składaniu ofert na projekty, ilość pracy budowlanej może być również wykorzystywana przez ubezpieczycieli, jeśli istnieją jakiekolwiek kwestie dotyczące szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak huragany czy tornada. Adwokat wykorzysta te informacje wraz z inną dokumentacją, taką jak zdjęcia i projekty, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy należy wypłacić w celu pokrycia strat poniesionych w wyniku tych zdarzeń.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*