Co gwarantuje dobry system wynagrodzeń?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Na system motywacji pracowników składa się wiele czynników, najważniejszym z nich zawsze będzie wynagrodzenie. Będzie ono w stanie motywować pracownika do dalszych starań oraz podtrzymywać jego zaangażowanie. Co dokładnie gwarantuje odpowiedni system wynagradzania?

Dobry system wynagrodzeń, czyli jaki?

Przede wszystkim właściwy system wynagradzania musi być systemem sprawiedliwym i odpowiadający zarówno kompetencjom pracowników, jak i ich zaangażowaniu. Motywacja pracownicza systemem wynagradzania będzie niemożliwa, jeśli pracownicy będą otrzymywali wynagrodzenia niższe, niż wynikałoby to z ich wkładu w działalność przedsiębiorstwa. Co, jeśli z przyczyn poza zawodowych pracownicy o mniejszym zaangażowaniu i umiejętnościach będą otrzymywali wynagrodzenie wyższe? Nastąpi wówczas zjawisko demotywacji i zniechęcenia wobec rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.

Uczciwe wynagrodzenie – jakie niesie korzyści?

Przede wszystkim właściwy system wynagrodzeń zawsze podtrzymuje zaangażowanie pracownika w swoje obowiązki. Sprawia też ono, że pracownik staje się bardziej lojalny wobec firmy, a tym samym bardziej skupia się na osiąganiu korzyści płynących dla całego przedsiębiorstwa. Odpowiedni system wynagradzania zapobiega też odpływowi doświadczonych pracowników do konkurencyjnych przedsiębiorstw. Ponadto, utrzymywanie wynagrodzenia na odpowiednim poziomie oraz przejrzyste podnoszenie płac (ze względu na zmianę sytuacji ekonomicznej w kraju oraz ze względu na wzrost kompetencji) zapobiega konfliktom w zespole. Taki system zwiększy też motywację pracowników do angażowania się w podnoszenie własnych kompetencji i umiejętności.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*