Jakie kompetencje posiada technik masażysta i technik sterylizacji medycznej?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Przygotowanie do wykonywania specjalistycznego zawodu medycznego wymaga posiadania przez kandydata na takie stanowisko odpowiednich umiejętności i kompetencji. Poza lekarzami i pielęgniarkami istnieje jeszcze cały szereg innych specjalizacji medycznych, które wspierają służbę zdrowia i do których kompetencje można zdobyć na studiach czy w trakcie dodatkowych szkoleń.

Czego muszą się nauczyć technicy medyczni różnych specjalizacji?

Profesjonalny technik sterylizacji medycznej musi posiadać takie kompetencje, jak udzielanie pierwszej pomocy, posługiwanie się technologiami informatycznymi, posiadanie szerokiej wiedzy o urządzeniach medycznych i sposobach ich sterylizacji, stosowanie w pracy języka migowego oraz angielskiego oraz szeroką znajomość technik mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych.

Aby zdobyć zawód technika masażysty należy legitymować się umiejętnościami wykonywania masaży specjalistycznych w chorobach narządu ruchu, schorzeniach neurologicznych, chorobach wielonarządowych oraz kompetencjami do wykonywania masażu w środowisku wodnym. Dodatkowo, ważna jest również wiedza i praktyka z zakresu masażu sportowego, kosmetyki i techniki relaksacyjnego wpływu na organizm drugiego człowieka.

Każda osoba, która chce wykonywać zawody techników medycznych, bez względu na ich specjalizację musi również stosować się do przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia oraz umieć nawiązywać i utrzymywać kontakty społeczne. Wysoka umiejętność budowania relacji i rozmowy z ludźmi jest tutaj kwestią kluczową.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*