Jak rozwinąć swoją firmę?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Kredyty to wciąż jeden z najpopularniejszych sposobów, zewnętrznego dofinansowywania przedsiębiorstw. Spółki ubiegające się o pożyczkę bankową, muszą spełnić nieco inne wymagania, niż osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. większość kredytów dla spółek z o.o. udzielane są po dogłębnej analizie zdolności kredytowej – zarówno firmy, jak i poszczególnych udziałowców.

Jakie wymogi należy spełnić?

Jeżeli wnioskowana kwota przekracza połowę kapitału zakładowego, podstawą przed złożeniem wniosku, jest otrzymanie zgody Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku niższych kwot wystarczająca jest decyzja prezesa zarządu. Należy również pamiętać, że podczas sprawdzania zdolności kredytowej, brana jest pod uwagę również zdolność poszczególnych udziałowców. Wśród innych czynników, mogących mieć wpływ na dyskwalifikację wniosku kredytowego znajduje się również okres prowadzenia firmy, nieprzekraczający 12 miesięcy oraz strata, wykazana w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku, kiedy działanie przedsiębiorstwa zostało zawieszone, okres funkcjonowania naliczany jest od dnia wznowienia działalności. W sytuacji niespłacenia zaciągniętego długu, windykacji podlega jedynie majątek spółki, ograniczony wysokością wniesionego kapitału zakładowego. Obciążenie nie dotyczy natomiast prywatnego majątku udziałowców.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*