Kiedy skazany może ubiegać się o przerwę w wykonywaniu kary?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Przerwa w odbywaniu kary przysługuje skazanemu w jasno określonych przypadkach. Może się o nią ubiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby dopełnić wszystkich kwestii formalnych, warto omówić tę sprawę z adwokatem, którego ofertę znajdziemy na stronie internetowej https://www.adwokatpolacik.pl/.

Szczególne okoliczności

Skazany może ubiegać się o przerwę w wykonywaniu kary w przypadku, gdy stwierdzono u niego chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę, która uniemożliwia mu przebywanie w więzieniu. W tej sytuacji przerwa ma z góry określony czas trwania. Kiedy jeszcze sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o przyznanie przerwy? Przede wszystkim ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną osadzonego. W tej sytuacji skazany musi dowieść, że problem rodzinny jest na tyle poważny, że wymaga przez niego opuszczenia zakładu karnego na określony czas. Zazwyczaj mają one związek ze zdrowiem skazanego lub bliskiej rodziny, która wymaga opieki. Kluczem do uzyskania zgodny na przerwę w odbywaniu kary jest udowodnienie, że istnieją przesłanki do jej wykonania. Właśnie w tym przypadku nieoceniona może okazać się pomoc adwokata, który zbierze potrzebne dowody i przedstawi je przed sądem.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*