Jak wybrać kompetentnego rzeczoznawcę majątkowego?

Potrzebujesz ok. 1 min. aby przeczytać ten wpis

Rzeczoznawca majątkowy to osoba specjalizująca się w zakresie wyceny różnych nieruchomości, a także majątku ruchomego. Posiada zawsze stosowne uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i jest zobowiązana do działania w zgodzie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej. Przy jej wyborze należy się koniecznie kierować kilkoma istotnymi kryteriami. Najważniejsze to doświadczenie i posiadanie dyplomu wyższej uczelni.

Pamiętajmy o sprawdzeniu ubezpieczenia

Kompetentny rzeczoznawca majątkowy to przede wszystkim taki, który posiada wyższe wykształcenie, dysponuje odpowiednim świadectwem nadania uprawnień i ma na koncie odbytą praktykę zawodową (ewentualnie minimum dwuletnie doświadczenie w branży). O jego klasie świadczy ponadto pełna zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że nie może to być osoba karana za przestępstwa o charakterze skarbowym i gospodarczym. Pozostałe wymagania to m.in. posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zabezpieczenie w razie ewentualnych szkód wyrządzonych podczas ustalania wartości nieruchomości), a także wysoka skrupulatność, dociekliwość i dokładność. Wszystkie wymienione kryteria spełnia ten rzeczoznawca działający na terenie Wrocławia: http://prowert.pl.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*